Home slider creatief lesmateriaal

Language Switcher

Selecteer de taal

21e eeuwse vaardigheden volgens Yeti Curriculum Design

Gebaseerd op de richtlijnen van het SLO heeft Yeti een iets uitgebreidere set van vaardigheden ontwikkeld. Naast de bekende 21e eeuwse vaardigheden is er ook aandacht voor duurzaamheid en ecologie, sociaal-emotioneel denken en handelen, maar ook voor de invloed van social media en reclame op ons denken en doen. Deze onderdelen zijn toegevoegd omdat kinderen al op jonge leeftijd via diverse media geconfronteerd worden met problemen die gerelateerd zijn aan de aarde, maar ook aan hun gezondheid, uiterlijk en gedrag. Hieronder staat een overzicht van de vaardigheden binnen het creatieve onderwijs van Yeti.

 

DUURZAAM DENKEN EN DOEN

Duurzaamheid in denken en doen

Kinderen worden al op jonge leeftijd via diverse mediakanalen doordrongen van de noodzaak om onze planeet te behouden en beter te maken. Creative opdrachten waarbij op eenvoudige wijze leerlingen kunnen kennismaken met bodem, water en lucht maken het probleem inzichtelijk en biedt kinderen het vertrouwen dat we met zijn allen veel kunnen bereiken. Zo leren ze milieuproblemen kleinschalig aan te pakken en te begrijpen. Dit vormt een basis voor innovaties en eventueel een grootschaligere aanpak in de toekomst.
21E EEUWSE VAARDIGHEDEN 10 KRITISCHE DENKVAARDUGHEDEN

Kritische denkvaardigheden

Grote informatiestromen in een snel veranderende wereld maken het noodzakelijk dat kinderen leren kritisch te denken, een eigen mening te ontwikkelen en het belang te zien van goede informatie (bronnen). Ze ontwikkelen hun bewustzijn en leren eigen standpunten in te nemen. Door een flexibele houding en (zelf)reflectie kunnen die standpunten worden bijgesteld. Creatieve processen vragen om kritisch denkvermogen. Spelenderwijs leren kinderen experimenteren, keuzes maken en hun standpunt bij te stellen.
21E EEUWSE VAARDIGHEDEN 10 KRITISCHE DENKVAARDUGHEDEN

Creatief denken en omdenken

Door zoeken naar originaliteit en eigen stijl waarbij creatieve technieken gebruikt worden leren kinderen buiten gebaande paden te treden. Het is belangrijk dat kinderen leren te durven, te experimenteren, fouten te maken maar ook risico's te nemen en naar andere creatieve en/of innovatieve olossingen te zoeken. Onderzoek, experiment en materiaalbeleving zijn van belang voor hun ontwikkeling. Met creatieve processen worden kinderen aangemoedigd verder te denken en andere richtingen te onderzoeken.
21E EEUWSE VAARDIGHEDEN 10 KRITISCHE DENKVAARDUGHEDEN

Probleem oplossend denken

Creatief denken en probleem oplossend denken liggen dicht bij elkaar. Door creatieve vraagstukken kunnen kinderen leren zoeken naar verschillende oplossingen. Bij het onderzoeken van de verschillende mogelijkheden en buiten de gebaande paden treden ligt de basis om problemen te kunnen herkennen, analyseren (onderverdelen in deelproblemen), zoeken naar oplossingen, en in een later stadium te evalueren en een plan te kunnen bijstellen. Hierdoor leren ze ook andere problemen anders te benaderen.
21E EEUWSE VAARDIGHEDEN 10 KRITISCHE DENKVAARDUGHEDEN

Digitale (informatie) vaardigheden

Doordat digitale media een gegeven is van deze tijd is het belangrijk dat kinderen goed met informatie om kunnen gaan. Door leerlingen stap voor stap diverse computervaardigheden te leren is het ook voor docenten mogelijk mee te groeien in die ontwikkeling. Bovenal moet het vak aantrekkelijk zijn voor leerlingen. In ons creatieve lesmateriaal wordt onder meer aangeboden: tekenen op de computer, presentaties maken, cijfers en wereldgegevens / -data, digitale escaperooms, eenvoudige spellen maken en meer!
21E EEUWSE VAARDIGHEDEN 10 KRITISCHE DENKVAARDUGHEDEN

Inzicht in media en reclame

Reclame en social media hebben grote impact op ons leven en denken. Het is belangrijk dat kinderen leren omgaan met de opgelegde realiteit die in reclame, media en in games wordt aangestuurd. Kritisch denken en bewustwording van gedragspatronen en geldstromen is van belang. Door kinderen te leren hoe ingespeeld wordt op zaken als schoonheidseisen, gezondheid, duurzaamheid en (koop)gedrag, ontwikkelen ze een kritische houding en een realistischer beeld ten aanzien van de media.
COOMUNICEREN EN BEGRIJPEN

Communiceren en begrijpen

Schrijven en spreken, beeld en geluid, er wordt veel gevraagd van de communicatieve vaardigheden van mensen. Communicatie is belangrijk in gesprekken en in digitale omgevingen. Door samenwerkingen en experimenten binnen creatieve (IT-)vraagstukken leren kinderen over interpretatie van gevoelens/houding, inhoud en overbrengen van een boodschap maar ook mediakanalen en informatiemanagement. Hierdoor ontwikkelen leerlingen hun sociale intelligentie en worden ze communicatief sterker.
SAMENWERKEN EN RESPECT VOOR ANDEREN

Samenwerken en respect voor anderen

Samen op één lijn komen, eventueel concessies doen, elkaar waarderen, het werk verdelen op basis van vaardigheden en kennis. Samenwerken is niet alleen een noodzakelijke vaardigheid maar zorgt er voor dat werk sneller, makkelijker maar vooral ook gezelliger wordt. Creatieve uitdagingen vragen om gezelligheid en sfeer. Kinderen leren samenwerken in groepen van verschillende culturen en achtergronden aan activerende en motiverende opdrachten waarbij ruimte is voor iedereen en respect centraal staat.
SOCIALE EN CULTURELE VAARDIGHEDEN

Sociale en culturele vaardigheden

Contacten leggen, omgaan met verschillende mensen (en culturen), inzicht in eigen gevoel en houding en inzicht in de (re-)acties en houding van anderen. Sociaal emotionele vaardigheden die nodig zijn in het leven en die ook benoemd en gestuurd kunnen worden. Met creatieve uitdagingen en werken in grote en kleine gedifferentieerde groepen leren kinderen zich bewust te worden van en om te gaan met denkwijzen, gedragspatronen, communicatie en emoties van henzelf en die van anderen.
ZELFSTANDIG HANDELEN EN ZELFSTURING

Zelfstandig handelen en zelfsturing

In creatieve processen is keuzes maken en (zelf)sturing iets dat spelenderwijze geleerd wordt. Door creatieve opdrachten waarbij geleerd wordt het proces te overzien, te reflecteren op het creatieve proces en om te nieuwe keuzes te voorzien voor volgende creatieve uitdagingen. Zo kan de leerling steeds beter het proces aansturen en daar zelfstandiger in worden. Dit geeft de leerlingen een goed uitgangspunt om ook over hun eigen leven sturing te kunnen geven en waar nodig (moeilijkere) keuzes te maken.
 

Contact

Yeti and Yak

Y  Yeti Curriculum Design 
E  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T  (+31) 6 36 39 55 19
I  www.yeti-design.nl
Oostenwind 16, 6846 WD Arnhem
The Netherlands